Procedure oogmeting

Procedure volledig oogmeetkundig onderzoek

Bij een goede oogmeting wordt niet alleen gekeken naar alleen de sterkte van uw ogen!

Anamnese

 • voorgeschiedenis algehele gezondheid welke invloed kunnen hebben op het zien, denk hierbij aan bepaalde medicijnen en suikerziekte

Sterktemeting

 • indien aanwezig opmeten oude bril incl. cd
 • gezichtsscherpte zonder/met correctie
 • gezichtsscherpte met eigen correctie
 • pupildistantie
 • oogdrukmeting
 • objectieve sterkte meting d.m.v. autorefractometer (via infrarode connectie worden de gegevens naar de phoropter verzonden)
 • monoculaire oogmeting met phoropter incl controle astigmatisme meting (cylinder- en scheelziensafwijkingen)
 • binoculaire oogmeting met proefbril
 • presbyopie controle

Conditie Ogen (Orthoptische Controle)

 • forietesten tbv controle samenwerking beide ogen
 • diepteziencontrole
 • fusietesten
 • kleurtesten
 • relatieve contrastmeting

Gezondheid ogen

 • onderzoek voorste oogkamer
 • pupilreflex
 • motiliteit (oogspierfunctie)
 • macroscopisch onderzoek
 • netvliesonderzoek

Plan en Advies

 • uitleg gevonden sterkte
 • uitleg mogelijkheden op basis van gevonden sterkte
 • advies bril en/of contactlenzen
 • verwijzing oogarts indien nodig
 • educatie oogzorg

Afspraak maken voor een oogmeting?