Langst durende onderzoek naar brillenglazen voor behandeling van myopieprogressie

In de 6-jarige klinische follow-up studie¹, uitgevoerd op 90 kinderen in Azië, werd de myopie progressie onderzocht bij kinderen die MiYOSMART brillenglazen met D.I.M.S.-technologie droegen. Het is een uitbreiding van de 3-jarige klinische follow-up studie², die aansloot op de 2-jarige RCT-studie³, beiden gepubliceerd in het BJO en waarin sterke aanwijzingen naar voren kwamen dat de brillenglazen de myopieprogressie bij kinderen van 8-13 jaar doeltreffend vertraagden. De resultaten van de 6-jarige studie toonden aan dat:

  • bij kinderen die de brillenglazen dragen het myopie controle-effect in de loop van de tijd aanhoudt.
  • kinderen die stoppen met het dragen van de brillenglazen geen rebound-effect ondervinden, ten opzichte van de initiële progressie tijdens de 2-jarige RCT-studie of ten opzichte van niet-behandelde myope kinderen.

Kinderen van 8-13 jaar die de brillenglazen droegen in de follow-up studie van 6 jaar, hadden gemiddeld minder dan -1,00 D myopieprogressie gedurende de hele periode.¹ D.I.M.S.-technologie is inmiddels gerapporteerd als een effectieve optie voor myopie management door het International Myopia Institute.⁴

Dit vind je vast ook leuk!