Resultaten driejarige vervolgstudie MiYOSMART (D.I.M.S.) brillenglazen

MiYOSMART is een brillenglas met D.I.M.S.-technology (Defocus Incorporated Multiple Segments) voor behandeling van progressieve myopie. Bij de deelnemers die het 2 jarige onderzoek¹ voltooiden, waarin zij MiYOSMART brillenglazen droegen, nam de progressie van myopie af met gemiddeld 60% t.o.v. de controlegroep met enkelvoudige brillenglazen.

De 3 jarige studie², gepubliceerd in maart 2021 in het British Journal of Ophthalmology, werd uitgevoerd door het Center for Myopia Research van de Hong Kong Polytechnic University onder:
– 65 kinderen die bij de vorige studie ook MiYOSMART brillenglazen droegen.
– 55 kinderen die bij de vorige studie standaard enkelvoudige brillenglazen droegen en na het tweede jaar overstapten op MiYOSMART brillenglazen.

Aan het einde van het derde jaar toonden de resultaten bij de groep kinderen die MiYOSMART brillenglazen droegen aan dat de vertraging van myopie progressie aanhield. Bij de groep kinderen die na het tweede jaar overstapten op MiYOSMART brillenglazen was er direct sprake van een significante vertraging.

MiYOSMART is nieuw in Nederland, maar kan bogen op eerdere ervaringen in andere landen. Bijvoorbeeld in Azië, Canada, Australië en wat dichter bij huis in Frankrijk, Italië, Engeland en Duitsland. Wereldwijd zijn er meer dan 500.000 dragertjes van de glazen en in Nederland hebben zich inmiddels 800 medische en optiek oogzorgspecialisten ingeschreven voor certificatie.
https://info.hoyavision.com/nl/miyosmart-introductie

1. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2018-313739.
2. Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study British Journal of Ophthalmology Published Online First: 17 March 2021. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2020-317664.

(Bron: Hoya Vision Care)

Dit vind je vast ook leuk!